DZIEŃ OTWARTY

DZIEŃ OTWARTY
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku

Dnia 18 marca 2017 r., od 9.30 do 11.30

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami w celu zapoznania się
z ofertą przedszkola.
Dzieci będą mogły wziąć udział w zajęciach:
– muzycznych
– plastycznych
– ruchowych
– teatralnych
Rodzicom oferujemy:
– poznanie placówki
– rozmowę z logopedą i psychologiem
– rozmowę z dyrektorem i nauczycielami
– materiały informacyjne

ZAPRASZAMY