JAK WSPOMAGAĆ ROZWÓJ MOWY DZIECKA?

* Mów do dziecka jak najwięcej od pierwszych dni jego życia. Jeśli nawet nie rozumie ono słów, które są do niego kierowane, to oswaja się z akcentem, intonacją, rytmem oraz tempem mowy.

* Wypowiedzi, które kierujesz do najmłodszych powinny być proste, poprawne pod względem fonetycznym i gramatycznym, a wymowa wyraźna. Unikaj ,,języka dziecięcego” i sztucznych zdrobnień. Gdy dziecko mówi ,,po swojemu”, powtarzaj po nim tę samą treść w poprawionej gramatycznie formie.

* Wspomagaj rozwój słuchu dziecka. Baw się z nim w rozpoznawanie i naśladowanie głosów zwierząt i dźwięków płynących z otoczenia.

* Śpiewaj dziecku z dzieckiem, słuchaj muzyki, graj z nim na instrumentach. Słuch muzyczny umożliwia dziecku różnicowanie dźwięków pod względem wysokości, tonu, barwy, tempa, rytmu czy akcentu. Są to zjawiska wspólne dla muzyki i mowy.

* Zachęcaj dziecko do mówienia. Organizuj takie sytuacje zabawowe, bogate w doznania wielozmysłowe, które aktywizują czynności psychiczne i pobudzają do wypowiedzi.

* Ucz słuchania, kiedy mówią inni. To ważna umiejętność, pozwalająca zrozumieć drugą osobę i adekwatnie jej odpowiedzieć.

* Zachęcaj dziecko do zadawania pytań. Pomagają one nawiązać kontakt i są jedną z form treningu językowego. Dziecko, by chciało mówić, musi mieć obok siebie chętną do słuchania osobę, zainteresowaną tym, co chce ono wyrazić.

* Codziennie czytaj dziecku. Głośne czytanie i opowiadanie wzbogaca słownictwo, rozwija pamięć i myślenie.

* Komentuj możliwie często to, co robisz i co robi dziecko, np: Teraz gotuję, a później wyjdziemy na spacer.

* Ćwicz z dzieckiem narządy mowy w formie zabawy – ,,gimnastyka buzi i języka”. Sprawne funkcjonowanie narządów mowy to warunek prawidłowego wymawiania wszystkich głosek.

* Zwróć uwagę, aby dziecko oddychało nosem. W przypadku, gdy oddycha ustami, zwróć się do lekarza o ustalenie przyczyny (np. trzeci migdał).

* Jeśli zaobserwujesz wady wymowy u swojego dziecka, nie łudź się że ,,samo z tego wyrośnie”. Powinieneś, w razie potrzeby zgłosić się do logopedy o pomoc oraz sam regularnie pracować z dzieckiem.

* Nie krytykuj mowy dziecka w jego obecności ani w obecności innych dzieci. Nie porównujmy go z rówieśnikami. Uświadamianie dziecku, że jego mowa jest dla rodziców problemem i zmartwieniem, wywoła skutek odwrotny do zamierzonego, zniechęci je i zablokuje.

Opracowała

Grażyna Lisowska

logopeda