KONKURS FOTOGRAFICZNY „ CZYTAM Z MAMĄ CZYTAM Z TATĄ”

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz ich rodziców do udziału w konkursie fotograficznym.

Regulamin konkursu:

1. Cele konkursu
– propagowanie czytelnictwa wśród dzieci,
• popularyzowanie poezji dziecięcej,
• wzbudzanie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą,
• kształtowanie wrażliwości moralnej i estetycznej przez kontakt z literaturą,
• właściwe zagospodarowanie wolnego czasu,

2. Zasady konkursu:
– Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole nr 9 im Jasia i Małgosi
w Radomsku, ul. Sokola 2
– Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i ich rodziców
– Przedmiotem konkursu jest wykonanie zdjęcia o wymiarach 13×18 przedstawiającego wspólne czytanie książki z rodzicami.
– Do pracy należy dołączyć metryczkę ( imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwa grupy).

Komisja konkursowa oceniać będzie:
• zgodność wykonania zdjęcia z tematyką konkursu
• oryginalność
• walory estetyczne

3. Prace na konkurs należy dostarczyć nauczycielkom grup do dnia 15.11. 21r.

– Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 20.11.21r.
w Publicznym Przedszkolu nr 9 im Jasia i Małgosi w Radomsku, ul. Sokola 2

Uwieńczeniem konkursu będzie pokonkursowa wystawa prac w Miejskiej Bibliotece w Radomsku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE