„MOJE MIASTO 2030” OCZAMI „JAGÓDEK”

„MOJE MIASTO 2030” OCZAMI „JAGÓDEK”

UM w Radomsku ogłosił konkurs plastyczny, dotyczący wyobrażeń,jak mogłoby wyglądać nasze miasto w przyszłości…
Kornelia z grupy”Jagódki” wykonała prace plastyczną i przedstawiła w ten sposób swoje wyobrażenie na ww.temat.
Celem konkursu jest wyrobienie wśród dzieci nawyku współtworzenia i współrealizacji działań na rzecz rozwoju miasta oraz czynne uczestnictwo w akcjach związanych z partycypacją społeczną.
Kornelia otrzymała dyplom oraz nagrodę książkowa.

Beata Wolska