„NIE JESTEM GORSZY OD INNYCH” – BAJKA TERAPEUTYCZNA O PAJĄCZKU

„NIE JESTEM GORSZY OD INNYCH” – BAJKA TERAPEUTYCZNA O PAJĄCZKU

 

 

W dniu 21 listopada 2014 roku dzieci w naszym przedszkolu mogły oglądać bajkę terapeutyczną, która ukazała problem nietolerancji wobec kolegów- naśmiewanie się, przezywanie, poniżanie.
Dzieci po obejrzeniu i omówieniu bajki zdobyły nowe doświadczenia poprzez identyfikację z bohaterami bajki. Poznały wzory negatywnych i pozytywnych zachowań wobec kolegów. Nauczyły się rozpoznawać i nazywać emocje. Stały się bardziej wrażliwe na krzywdę innych.

              DSC02608       DSC02609
Bajki terapeutyczne pozwalają nie tylko zapoznać się i oswoić z sytuacjami budzącymi niepokój, ale również znaleźć rozwiązanie nękających problemów, skłaniając dziecko do szukania skutecznych sposobów radzenia sobie z własnymi trudnościami.

Opracowała
M.Kapica