„O TYM, JAK ZAJĄCZEK SZUKAŁ SWOJEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE”

„O TYM, JAK ZAJĄCZEK SZUKAŁ SWOJEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE”

W b. r. nasze miasto obchodzi 750 lecie lokacji. „ Biedronki” z PP nr 9 włączyły się w obchody uroczystości miejskich przygotowując bajkę o Radomsku „ O tym, jak mały zajączek szukał swojego miejsca na świecie” aut. Natalii Twardy i Pawła Aulich. Celem przedsięwzięcia było :

  • wzbogacenie wiedzy o naszym mieście i jego promocja;
  • uczczenie 750. rocznicy lokacji Miasta Radomska;
  • rozbudzenie zainteresowania historią i teraźniejszością miasta;
  • kształtowanie emocjonalnej więzi z „ małą ojczyzną”;
  • zainteresowanie literaturą dotyczącą Radomska;
  • rozwijanie umiejętności aktorskich, wokalnych, tanecznych dzieci;
  • stworzenie możliwości do zaspakajania potrzeby społecznej aprobaty i sukcesu;
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej i autoprezentacji dzieci;
  • inspirowanie uczestników konkursu plastycznego do aktywności twórczej;
  • integracja dzieci z różnych placówek oświatowych;

Bajka wystawiona była przez dzieci kilkakrotnie. Pierwszy występ był jednym z punktów organizowanego corocznie przez nasze przedszkole konkursu plastycznego „Wiosenne Malowanie”, odbywającego się w b. r. pod hasłem „ Radomsko wiosną”. Następnie dzieci przedstawiły bajkę dla swoich kolegów z przedszkola z budynku A i B. Na kolejne przedstawienie zaproszeni zostali rodzice małych artystów oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Specjalnego. Miłym akcentem integrującym dzieci z różnych placówek oświatowych były wspólne zabawy taneczne przy piosenkach Radomszczańskiej Kapeli Podwórkowej.

DSC_0859      DSC_0869

DSC_0891    DSC_0896    DSC_0900

DSC_0927       DSC_0885

Do przedstawienia uszyte zostały nowe stroje – dla zająca, sukienki dla dziewczynek do tańca kwiatów. Recytacje przeplatane były piosenkami i tańcem, prezentacją zabytków i układaniem nazwy naszego miasta. Wszyscy aktorzy i tancerze zaprezentowali się przepięknie. Przedstawienie przygotowane zostało pod kierunkiem Barbary Kabzińskiej i Elżbiety Mineckiej.

Barbara Kabzińska