PODPISYWANIE UMÓW

W terminie od 10 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2019 r., będą zawierane umowy pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem w zakresie udzielanych świadczeń.

Zapraszamy rodziców