PODSUMOWANIE PROJEKTU MUZYCZNEGO W GRUPIE ZAJĄCZKI

Realizacja projektu „Kreatywność budzi w nas muzyka… Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i dla smyka w grupie Zajączki dobiegła końca.
Projekt realizowany był w naszej grupie przez cały rok szkolny 2020/2021. Każdego miesiąca mieliśmy możliwość pracować z innym utworem muzyki klasycznej oraz realizować różne aktywności muzyczne proponowane przez organizatorów projektu, w tym muzogramy oraz tworzyć własne.
Muzogramy, czyli znaki graficzne odpowiednio uszeregowane , opracowane do konkretnego dzieła muzycznego i kreślone schematycznie zgodnie z jego przebiegiem.
Z każdym miesiącem przedszkolaki coraz lepiej radziły sobie z realizacją muzogramów i widać było, że rytmiczne kreślenie znaków idzie im coraz lepiej.
Realizacja projektu przyczyniła się do: rozwoju sprawności manualnej, udoskonalenia koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej, lepszej orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, rozwoju wrażliwości muzycznej, poprawy pamięci oraz umiejętności dłuższego skupiania się na proponowanych przez nauczyciela zadaniach. U niektórych przedszkolaków można było zauważyć nabycie większej pewności oraz wiary we własne możliwości.
Projekt rozwinął zdolności muzyczne dzieci oraz podstawowe umiejętności niezbędne do nabycia umiejętności czytania i pisania.
Wszystkie działania muzyczne spotkały się z aprobatą i dużym zadowoleniem ze strony przedszkolaków, które bardzo chętnie angażowały się we wszystkie zadania, W czasie zabaw wielokrotnie korzystaliśmy z instrumentów muzycznych oraz ciekawych rekwizytów tanecznych, które dzieci uwielbiały.
Należy pamiętać, iż edukacja muzyczna ma ogromne znaczenie w kształceniu najmłodszych dzieci, dlatego codzienny kontakt dziecka z muzyką w przedszkolu jest bardzo ważny!


Opis: Na zdjęciu znajduje się dziecko, które ma przed sobą rozłożone kartki ze znakami graficznymi. Dziecko kreśli palcem po wzorach.


Opis: Przedszkolaki siedzą w kole. Każdy z nich ma przed sobą położoną kartę ze znakiem graficznym. Dzieci kreślą palcem po wzorze

Magdalena Depta
Wanda Mortoń