PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

 

 

 

8.10.2015 roku odbyła się w naszym przedszkolu próbna akcja ewakuacyjna. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszyscy sprawnie opuścili miejsce zagrożenia i cierpliwie oczekiwali na zakończenie akcji.

               DSCN1505             DSCN1520

Podczas akcji znakomicie zachowały się wszystkie dzieci, chodź było to dla nich duże przeżycie. Wiedziały, że muszą zachować spokój i powoli wyjść z sali. Wszyscy słuchali co mówiła do nich pani.
Głównym celem próbnej ewakuacji było zapoznanie dzieci i pracowników przedszkola z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Przeprowadzona sprawnie akcja ewakuacyjna pokazała, że wszyscy są bardzo dobrze przygotowani do postępowania na wypadek pożaru.
Opracowanie:
Beata Kowalska
Barbara Szewczyk