PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

Dnia 10.10.2018 w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.
Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.
Na sygnał syreny alarmowej wszyscy opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.
Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną.
Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

Koordynator akcji:
Beata Kowalska
Barbara Szewczyk