PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

W trosce o poprawę bezpieczeństwa dzieci w naszym przedszkolu w dniu 5 października o godz. 10:30 zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji pracowników i przedszkolaków z budynku przedszkola. Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z Procedurą Ewakuacji wszyscy opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi w czasie 4 minut.
Zagrożenie pożarem jest realne, niezależnie od zastosowanych zabezpieczeń czy przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej. Wyprowadzenie wszystkich pracowników i dzieci znajdujących się na terenie przedszkola podczas wybuchu pożaru jest priorytetem i jest to zadanie bardzo trudne.

Dzieci sprawnie opuszczają budynek

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.  Zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

O przebiegu działań poinformowany został Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku, dlatego w czasie akcji pojawił się wóz strażacki.

Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno – gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.

Wszyscy bezpiecznie zgromadzili się na placu przedszkolnym

Koordynatorami akcji były panie: Beata Kowalska i Barbara Szewczyk