PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

PRÓBNA AKCJA EWAKUACYJNA

W dniu 16.10.2020 w Publicznym Przedszkolu nr 9 w Radomsku przeprowadzona została próbna ewakuacja. Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze sposobem zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarowego z uwzględnieniem reżimu sanitarnego. Akcja poprzedzona została przypomnieniem sposobu ewakuacji z poszczególnych sal. Wskazano symbole oznaczające drogę ewakuacyjną, wyjścia ewakuacyjne, gaśnice i hydranty. Przypomniano numery telefonów alarmowych do służb ratunkowych.
W tym roku akcję przeprowadzono oddzielnie dla każdej grupy wiekowej. Po usłyszeniu sygnału dzieci opuszczały sale i pod opieką prowadzących zajęcia, udawały się zgonie z kierunkami określonymi przez znaki ewakuacyjne do wyznaczonych wyjść (wg planu ewakuacyjnego). Po skończonej akcji ewakuacyjnej dzieci pod opieką nauczycieli wróciły do swoich sal zajęć.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Koordynator akcji:

Beata Kowalska
Barbara Szewczyk