ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNYCH DZIECI

 w wieku przedszkolnym w oparciu o metodę prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

Edukację matematyczną dzieci trzeba widzieć szeroko. Musi ona być połączona z intensywnym rozwojem myślenia oraz hartowaniem ich odporności emocjonalnej.

Umiejętności potrzebne w matematyce należy kształtować zanim dziecko pójdzie do szkoły. Z matematyką, tak samo jak z mową, dzieci mają do czynienia od najmłodszych lat swojego życia. Mimo, że na początku niewiele z tego rozumieją, to liczby, godziny, miary czy rytmy stale je otaczają.

Rodzice mogą pomóc dziecku zrozumieć treści związane z matematyką. Zasada, którą należy pamiętać brzmi: najważniejsze jest osobiste doświadczenie dziecka. Aktywność, której maluch oddaje się najchętniej to zabawa – w ten sposób także poznaje świat. Jeżeli dorosły chce, aby dziecko coś opanowało, musi organizować mu sytuacje, w których zgromadzi ono określone doświadczenia i umiejętnie kierować ich uwewnętrznianiem. Dziecko gromadzi je w trakcie * sytuacji zadaniowych i zabaw, manipulując specjalnie dobranymi przedmiotami: segreguje je, układa, np. w szeregu i ustala miejsce każdego z nich, łączy w pary na różne sposoby, dodaje i odejmuje, rozdaje i rozdziela itd.; *konstruowania specjalnie dobranych gier i rozgrywania ich z dorosłymi i innymi dziećmi.

W trakcie tego typu działań dziecko ma dużo mówić. Nazywając sens wykonywanych czynności dostrzega to, co dla niego ważne. Dziecięce wypowiedzi są cenną wskazówką dla dorosłego: na ich podstawie może stwierdzić, czy dziecko rozumuje we właściwym kierunku, czy uczy się tego, co trzeba. Dlatego dorośli muszą umieć rozmawiać z dzieckiem, prowokować je do zadawania pytań, do porządkowania obiektów, do łączenia przyczyny ze skutkiem, do tworzenia uogólnień i formułowania wniosków, itp.

Pamiętajmy jednak, że edukacja matematyczna dzieci przedszkolnych nie powinna ograniczać się do liczenia, rozpoznawania kształtu liczb oraz dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu. Najważniejszym celem jest rozwijanie myślenia matematycznego, czyli umiejętności rozwiązywania niestandardowych problemów oraz korzystanie z matematyki w życiu codziennym.
Prof. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, specjalistka od dziecięcej matematyki, wyróżnia 15 zakresów tematycznych, które powinny być kształtowane u dzieci. Aby uzyskać dobre efekty edukacyjne, należy przestrzegać podanej kolejności. Zakresy tematyczne, które powinny być kształtowane u dzieci,

1. Orientacja przestrzenna i porozumiewanie się z innymi 

2. Rytmy 

3. Kształtowanie umiejętności liczenia 

4. Rachowanie

5. Przyczyna i skutek oraz przewidywanie tego, co też zdarzyć się może

6. Wspomaganie dzieci w precyzyjnym klasyfikowaniu w edukacji matematycznej

7. Wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania 

8. Układanie i rozwiązywanie zadań arytmetycznych

9. Wprowadzanie dziecka w sens pomiaru długości 

10. Mierzenie płynów 

11. Zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia 

12. Wprowadzanie dzieci w tajniki pomiaru czasu i osadzania wydarzeń w czasie 

13. Intuicje geometryczne 

14. Starsze przedszkolaki oraz mała, domowa ekonomia 

15. Konstruowanie gier przez dzieci i dla dzieci 

Serdecznie zapraszam na Dzień Matematyki – zabawy matematyczne w tygodniu po świętach.

Jolanta Jaguścik