Rytmika w przedszkolu

Dlaczego zajęcia rytmiczne w przedszkolu są tak ważne dla wspomagania rozwoju naszych dzieci?

Rytmika to różnego rodzaju ćwiczenia muzyczno – ruchowe, wspierające także rozwój intelektualny, fizyczny i emocjonalny. Zajęcia rytmiczne uczą koncentracji, poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę i orientację przestrzenną u dzieci. Rytmika jest metodą wychowania muzycznego, która zakłada ogólny rozwój dziecka, a drogą do osiągnięcia celu ma być muzyka.

Na naszych zajęciach wykorzystujemy wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne tj.: chusta animacyjna, guma sensoryczna, kolorowe chustki; instrumenty perkusyjne: tamburyn, kołatki grzechotki i wiele innych.  Tak zróżnicowane pomoce dydaktyczne zachęcają dzieci do aktywnego udziału w zajęciach rytmicznych.

Ewa Banaszek

Dzieci trzymają kolorową chustę animacyjną. Mają podniesioną jedną rękę do góry. Trzymając chustę idą w jednym kierunku.

Dzieci siedzą na dywanie podzielone na dwa rzędy. Wszystkie mają podniesione obie ręce do góry.