SIGUMOWE WYZWANIE

W tym roku szkolnym nasze Misie biorą udział w ogólnopolskim projekcie Krainy Muzyki – Sigumowe wyzwanie. Projekt ten ma na celu:

  • upowszechnienie muzyczno – sensorycznych walorów pracy z Sigumą
  • dostarczanie dzieciom zróżnicowanych aktywności wspierających ich rozwój
  • rozwijanie kreatywności, poczucia rytmu poprzez zabawy z Sigumą
  • rozwijanie muzycznych pasji
  • doskonalenie umiejętności pracy w grupie, zespole
  • wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji
  • wspieranie rozwoju psychomotorycznego i ogólnej sprawności ruchowej dzieci

Naszym pierwszym wyzwaniem były zajęcia z Sigumą dotyczące jesieni. Dzieci brały udział w zabawach ruchowo – naśladowczych z wykorzystaniem gumy sensorycznej. Do piosenki „Liście”, naśladowały spadające z drzew listki i poruszały rytmicznie Sigumą. Liczyły szyszki, które „wpadały” do naszej gumy, a także bawiły się w koło, rozciągając i ściągając naszą kolorową Sigumę.

Ewa Banaszek

Krystyna Foksowicz