SPOTKANIE ADAPTACYJNE W TRZYLATKACH

Proces adaptacji to niezwykle ważny i przełomowy moment, zarówno dla dziecka, jak i całej rodziny. Wiąże się on ze zmianą dotychczasowego trybu życia – miejsca, planu dnia, osób współtowarzyszących w codziennych sytuacjach. Przygotowanie dziecka do rozstania z rodzicami i pozostania w przedszkolu stanowi zatem trudne zadanie dla nauczycieli i rodziców, wymagające przede wszystkim przemyślanych poczynań oraz korelacji oddziaływań na płaszczyźnie przedszkole – rodzice, rodzice – przedszkole.
Jako placówka wspierająca rodziców służymy radą i pomocą tak, aby proces adaptacji mógł przebiegać płynnie w atmosferze spokoju i w poczuciu bezpieczeństwa. 
30.08.2023 roku w godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie adaptacyjne dla dzieci, które 1 września po raz pierwszy przekroczą próg naszego przedszkola. Pobyt w przedszkolnej sali pozwolił dzieciom przekonać się, że świetna zabawa może odbywać się nie tylko w domu, ale również w przedszkolu w towarzystwie innych dzieci. Dodatkowo dzieci zapoznały się z nowym miejscem, dzięki czemu nie będzie im aż tak obce pierwszego dnia.

Tablica informacyjna dla rodziców

Mamy nadzieję, że te krótkie zabawy adaptacyjne pozwolą dzieciom na zmniejszenie lęku wobec przedszkola, nieznanych w nim osób i pomieszczeń.

Opracowanie:
Marzanna Adamek
Katarzyna Stefańczyk
Barbara Szewczyk