WARSZTATY EKOLOGICZNE DLA DZIECI Z GRUP STARSZYCH „NAD RZEKĄ, NAD JEZIOREM I STAWEM”

W dniu 18 listopada nasze przedszkolaki z grup 5 i 6 latków wzięły udział w warsztatach ekologicznych „Nad rzeką, nad jeziorem, w stawie.” Zajęcia przeprowadził edukator z  Ośrodka Edukacyjnego  Świat Przygód w Łodzi. Warsztaty odbyły się w ramach Programu Edukacji Ekologicznej: „Każdy przedszkolak mały i duży wie do czego woda służy” realizowanego w Publicznym Przedszkolu nr 9 im. Jasia i Małgosi w Radomsku, dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.
 Celem programu jest promowanie prawidłowych postaw proekologicznych i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem problemu ochrony wód i gospodarki wodnej.
Podczas  warsztatów dzieci poznały  wiele interesujących faktów na temat wody i jej znaczenia w środowisku. Szczególną uwagę zwrócono na faunę i florę jezior, rzek oraz Morza Bałtyckiego. Przedszkolaki obejrzały plansze ukazujące piękno polskich rzek oraz historię powstania rzeki od źródełka do morza. Pokazując ciekawe okazy trawy morskiej, bursztynów,, kamieni i muszli, prowadzący zachęcał dzieci do rekreacji i turystyki nadmorskiej.