WYSTAWA „MOJE MIASTO JESIENIĄ”

WYSTAWA „MOJE MIASTO JESIENIĄ”

Na początku października w holu naszego przedszkola można było podziwiać zdjęcia zrobione przez dzieci lub ich rodziców, którzy wzięli udział w wystawie fotograficznej pt. „Moje miasto jesienią”. Przyniesione do przedszkola zdjęcia prezentowały się znakomicie. Celem wystawy było rozbudzenie zainteresowań przyrodniczych, ale również wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez wspólne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Wanda Mortoń, Barbara Kabzińska