Kółko matematyczne

Zajęcia kółka matematycznego odbywają się od września 2023r. dla dzieci 6 letnich. Podczas spotkań dzieci doskonalą swoje umiejętności matematyczne. Przedszkolaki wykazywały zainteresowanie podjętymi działaniami, chętnie brały udział w różnych czynnościach. Dzieci były bardzo zaangażowane podczas wykonywania różnych czynności, wykazywały się przy tym kreatywnością i samodzielnością.  Zabawy w poszerzaniu wiedzy matematycznej przebiegają w wesołej atmosferze. mgr