Ogólnopolski projekt edukacyjny „Słowo, dotyk i muzyka dla każdego smyka” – zadanie drugie

Zabawy rozpoczęliśmy ćwiczeniami aparatu mowy – ćwiczenia żuchwy. Z reguły są to zabawy monotonne dla dzieci, stąd pomysł skojarzenia ruchu z odpowiednimi wyobrażeniami. Zabawowe potraktowanie tematu pobudziło zainteresowanie przedszkolaków i zachęciło do powtarzania ćwiczeń. W celu wydłużenia fazy oddechowej przeprowadziliśmy zabawę logopedyczną z wykorzystaniem wiersza „Zimowy taniec wiatru”. Dużą atrakcją dla dzieci była zabawa sensoryczna

Udział Pszczółek w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Słowo, dotyk i muzyka dla każdego smyka” – zadanie pierwsze

Mowa jest bardzo ważnym czynnikiem regulacji stosunków człowieka z otoczeniem. Umiejętność sprawnego mówienia we współczesnym życiu jest szczególe ważna. Wszelkie, nawet niezbyt rażące wady wymowy mogą w sposób istotny wpływać negatywnie na losy dzisiejszych ludzi. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych przedszkolaków  grupa Pszczółki przystąpiła do projektu łączącego zabawy logorytmiczne z zabawami sensorycznymi. Główne cele projektu: