EKSPERYMENTY W TRZYLATKACH

W piątek, 23 lutego 2024 roku dzieci z grupy „Kotki” i „Maki” brały udział w eksperymentach przygotowanych przez wychowawczynie grup. Celem doświadczeń było wprowadzenie dzieci do świata nauki i rozwijanie ich umiejętności krytycznego myślenia. Proste eksperymenty stanowiły doskonałą formę zabawy, która wpływa na wszechstronny rozwój dziecka. W stworzonym laboratorium dzieci obserwowały mieszanie kolorów farby, zachowanie